ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009 – Systém managementu jakosti

ISOPro zajištění vysoké kvality prováděných prací firma zavedla a udržuje systém managementu kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 a neustále zlepšuje jeho efektivnost.

Ve firmě se řídíme stanovenou politikou kvality, která určuje náš směr a přístup k práci. Dbáme nejen na její dodržování ale i na její neustálé zlepšování.

Majitelka firmy při své činnosti vychází z následujícího principu:

„Zákazníkovi předávat dílo ve vysoké kvalitě a provedené v souladu se všemi adekvátními požadavky tak, aby byla zajištěna spokojenost zákazníka.“

Pro naplnění tohoto principu ve firmě probíhá neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jsou využíváni pouze kompetentní externí spolupracovníci (vedeme hodnotící systémy subdodavatelů) a veškeré činnosti jsou prováděny tak, aby byly respektovány všechny zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Majitelka firmy politiku kvality pravidelně přezkoumává s cílem zajistit, aby politika stále odpovídala jejím záměrům a poskytovala rámec pro stanovení cílů kvality a následně s tímto textem seznamuje zaměstnance a další externí spolupracovníky.

Zákazníkům dáváme po dokončení prací k vyplnění formulář pro zjištění spokojenosti. Zejména nám slouží pro zjištění a odstranění všech chybných kroků. Neustále zlepšujeme naše služby a celkový servis pro klienty.

Získání certifikátu ISO 9001:2009 pro nás neznamená jen osvědčení a uznání našich postupů. Znamená, že za tímto dokladem můžete očekávat profesionální, důslednou, precizní, osvědčenou, spolehlivou, šetrnou, ekologicky ohleduplnou, systematickou práci …

Jinými slovy chceme být pro zákazníky jistotou ve stavebnictví

.

Dr. Ing. Milada Černá