Referenční stavby – výběr

( výběr staveb nad 5 mil. Kč)

ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT V LETOVICÍCH
Soukromý investor 6 mil. Kčs

REKONSTRUKCE KOUNICOVA PALÁCE V BRNĚ
Rektorát Masarykovy univerzity 31 mil. Kčs

ŠPILBERK – střecha nad severním křídlem, věž
pro Město Brno 15 mil. Kčs

STŘECHA KOSTELA sv. Tomáše v Brně
Církev 6 mil. Kčs

PROTIPOVODŇOVÁ VRATA na řece Moravě v Hodoníně
pro Povodí Moravy 21 mil. Kčs

VAKOVÝ JEZ v Brně za Riviérou
pro Povodí Moravy 7 mil. Kčs

VODNÍ ELEKTRÁRNA v Ivančicích
pro Povodí Moravy 23 mil. Kčs

REKONSTRUKCE OBJEKTU PRO MĚSTSKOU POLICII
Brno – Křenová pro Město Brno 65 mil. Kčs

REKONSTRUKCE MENZY na Kohoutově ulici v Brně
pro MZLU 37 mil. Kčs

ZETOR – nová vrátnice a parkoviště
pro Zetor, a.s. 17 mil. Kčs

REKULTIVACE SKLÁDKY V BŘECLAVI
pro město Břeclav 32 mil. Kčs

VÝROBNÍ HALA V Modřicích
soukromý investor 24 mil. Kčs

LÉKÁRNA U SV. ANNY V BRNĚ
pro FN u sv. Anny 10 mil. Kč

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ V MORAVANECH
dokončení 4 nadstardandních domů pro soukromé investory 15 mil. Kč