Zateplování

Zateplení

Ceny energií neustále rostou a nejen z důvodu úspory, ale také s ohledem na životní prostředí, je vhodné budovy zateplovat. A to rodinné domy, panelové domy, bytové domy, kancelářské budovy, dílny, haly….

Zateplováním budov se však mylně domníváme, že se jedná pouze o plášť. Únikem tepla jsou stěny, podlahy, stropy a střechy.

Normy na tepelnou izolaci se mění a proto, co bylo vhodné před deseti lety, dnes již neplatí.

Jako příklad můžeme uvést izolaci provedenou 100mm polystyrénem, při dnešní normě bereme jako nedostatečnou a měla by být v síle alespoň 200mm.

Stejně, jako se mění normy, vzrůstají nároky na materiály.  Na různých odborných internetových portálech se dočteme spousty technických podrobností o veškerých izolátorech dostupných na trhu.

Nechceme Vás zatěžovat složitými vzorci a výpočty tepelných ztrát, ostatně o nich je spousta napsána (např. www.tzb-info.cz ).

Ale rádi bychom Vám představili, používané materiály pro zateplení nemovitostí.

Typy materiálů na zateplení

S ohledem na přírodu je samozřejmě ideálním izolantem čistě přírodní materiál. Tím je myšleno např. technické konopí, celulóza, ovčí vlna, sláma, korek, dřevovláknité desky.

Pokud si vybereme výrobky z nepřírodních materiálů, můžeme volit například:

Polystyren, polyuretan (PUR), kaučuk, pěnové sklo, epoxydovaná pryskyřice, kamenná (čedičová) vata, skelná (křemenná) vlna.

Polystyren (EPS)

polyuretanove_desky.jpg

Výhody:

-cenová dostupnost             

-snadná opracovatelnost

-nízká hmotnost

-stárnutí materiálu a rozpustnost organickými rozpouštědly

.

Nevýhody:

– hořlavost

– nasákavost

– malá odolnost v tlaku

Polyuretan (PUR):

polyuretanove_desky.jpg
Výhody:

-Vysoká pevnost 

-Široké možnosti použití 

-Dobrá přilnavost k podkladu

-Odolnost vůči většině organických

rozpouštědel, kyselinám a louhům

Nevýhody:

– Neekologický materiál

– Materiál citlivý na UV záření

– Vyšší cena

Pěnové sklo

penove_sklo.jpgVýhody:                                        
Vysoká pevnost v tlaku  

-Nenasákavé (vodotěsné)

-Biologicky a chemicky odolné

-Snadná opracovatelnost

-Nehořlavé

-Dlouhá životnost (nerozkládá se)

Nevýhody:

-Nepružná izolace

-Vyšší cena

Minerální vláknité

TI 135 U (Unifit 035)_0.jpgmineralni.jpg

Výhody

-Dobré zvukově izolační vlastnosti 

-Nízký difúzní odpor (dobrý prostup vodních par) 

-Odolnost vůči vysokým teplotám (+300°C)

-Malá tepelná roztažnost

-Tvarovatelnost

-Nehořlavost

-Odolnost vůči hmyzu a hlodavcům

-Široká oblast použití

-Nízká hmotnost

Nevýhody

– Náročné na kvalitu provedení

– Vysoká nasákavost (nevhodné do míst s vysokou vlhkostí)

– Horší komfort při zabudování

– Respirabilní

– Vyšší cena

Přírodní materiály:

Korek:

Přírodní obnovitelný materiál

korek.jpgVýhody:

rozměrová stálost – nesmršťuje se (nehrozí vznik tepelných mostů)

– odolnost vůči extrémním povětrnostním vlivům ( od -200 do +200 °C )

– odolnost vůči bakteriálním a chemickým vlivům

– paropropustnost – nedochází k akumulaci vodních par (nízký difuzní odpor)

– tvoří zároveň tepelnou i zvukovou izolaci

– všeobecné použití (fasádní, střešní, podlahová izolace atd.)

dlouhá životnost

Nevýhody:

nevýhodou je proměnlivá dostupnost korku; vysoké kvality se dosahuje z dubu, který se nachází v oblasti Portugalska a Španělska a momentálně je jeho dostupnost na celosvětových trzích asi sedm let; potom bude jeho dostupnost asi na čtyři roky omezena jen na některé vybrané trhy

– vyšší cena

Korek současně splňuje čtyři izolační vlastnosti: tepelnou, zvukovou, vibrační a antibakteriální.

Ovčí vlna:

Přírodní obnovitelný materiál

ovci_vlna_2.jpg

Výhody:

Ovčí vlna má schopnost absorbovat škodliviny, jako je například ozon nebo formaldehyd, z ovzduší interiéru

-dlouhá životnost

-po dosloužení je možné likvidovat na kompostu (na rozdíl od umělých materiálů)

-vhodný izolant do střech, mezi trámy, stěn, stropů

-ovčí vlna na sebe dokáže vázat velké množství vody (až 33% vlastní váhy) a neztratí při tom izolační vlastnosti

Přijímá a na druhou stranu zase uvolňuje vlhkost ze vzduchu a může tak regulovat a navozovat přirozené klima v místnosti

Ovčí vlna nehoří, je samozhášivá a při teplotách nad 560 °C se škvaří

-je přirozeně pružná, po stlačení se opět roztáhne do volného prostoru a může tak s velkou přesností utěsnit i nepravidelné dutiny

Nevýhody:

-není vhodné používat neopracovanou vlnu (hrozí napadení škůdci např. moly, dochází k sesedání)

není vhodná k vnějšímu zateplování panelových domů

Izolace z ovčí vlny není o mnoho dražší než běžná izolace, jejichž cena se  pohybuje kolem 100 Kč/m2Metr čtvereční izolace z ovčí vlny lze pořídit za cca 140 Kč. U běžné izolace je však zapotřebí počítat se zakoupením parotěsné zabrány (počítejme cca 60Kč/m²), která při použití ovčí vlny není nutná.Cena za izolaci se odvíjí také od tloušťky v centimetrech. Za metr čtvereční izolace o tloušťce 3 cm zaplatíte kolem 120 Kč, metr  čtvereční izolace o tloušťce 12 cm stojí až 470 Kč. Velmi kvalitní izolace z ovčí vlny ale může stát až několik tisíc korun.

Technické konopí:

Přírodní obnovitelný materiál

konopi1.jpgkonopi_desky.jpg

Výhody:

-obnovitelná surovina

velmi dobře propustné pro vodní páru, schopnost materiálu absorbovat vzdušnou vlhkost přispívá k udržení optimální hladiny relativní vlhkosti v interiéru stavebních konstrukcí.

-požární odolnost izolačních desek je většinou zvýšena přídavkem retardérů (solí), přičemž reakce těchto izolačních desek na oheň je nejčastěji klasifikována třídou E

-tepelně-izolační desky vykazují také velmi dobré akustické vlastnosti. Vysoká hodnota zvukové pohltivosti je dána zvýšenou pórovitostí konopného vlákna oproti např. vláknu skleněnému nebo minerálnímu

-odolná proti roztrhání

-neobsahuje škodlivé látky ani alergeny

-s jistotou lze říci, že ji nenapadnou škůdci (moly, hlodavci, …)

-zaručuje příjemné klima v interiéru

Z konopí se vyrábí i jiný stavební materiál. Jako příklad můžeme uvést:

1. Konopná vlna – tepelná izolace, do jílových omítek

  • je vhodná pro vyplnění volných prostor, do uzavřených konstrukcí nosných stěn, příček, podlahových dutin, stropů, střech

2. Konopné pazdeří – tepelná izolace, zásyp

  • Izolačním materiálem z konopného pazdeří lze nahradit skelnou vatu,

3. Konopný filc – zvuková izolace do podlah

  • Konopný filc se nejvíce používá jako zvuková izolace do plovoucích podlah, mezi stěny příček nebo jako izolace pod střešní krytinu. Vyrábí se v tloušťkách od 3 mm do 10 mm a ve formě rolí nebo pásků

4. Konopná vata (koudel) – izolace spojů

  • Konopnou koudelí se vyplňují dutiny např. mezi trámy, zdmi nebo dutiny u oken a dveří. Díky schopnosti konopí vázat vodu se předchází škodám způsobeným kondenzovanou vodou u střešních oken v oblasti krytiny.

5. Konopné zdi

  • jílovo-konopné cihly (zdivo se skládá z 75% jílu a 25% konopného pazdeří. Vzhledem k izolačním vlastnostem konopí nepotřebuje jílovo-konopné zdivo žádnou další izolační vrstvu a navíc je možné pokrýt ho omítkou bez mezivrstvy, nehodí se ale k výstavbě nosných zdí)
  • cemento-konopné zdící tvárnice (vyrobeny z odpadních částí technického konopí (pazdeří) a cementu, Slouží jako ztracené bednění pro výplňový beton a jako nosič vložené tepelné izolace omítek. Používají se pro výstavbu různých typů stavebních objektů: rodinných domů, nízkoenergetických domů, průmyslových staveb a staveb technické vybavenosti)

konopny_stavebni_material.jpg

Konopí má jedno z nejodolnějších přírodních vláken, spolu s jejím krátkým vegetačním obdobím a velkými výnosy z jednoho hektaru se řadí mezi nejperspektivnější přírodní materiály.

Pokud váháte, jaký materiál zvolit, vždy si uvědomte životnost, vlastnosti, izolaci, nezávadnost (dopad na prostředí kolem nás) a v neposlední řadě poměr všech uvedených aspektů s cenou.

Neměnné zůstává, že na nás se můžete spolehnout v technologickém postupu a ve všech bodech realizace …….

Dr. Ing. Milada Černá