Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
Naše firma Dr. Ing. Milada Černá se snaží neustále informovat a vzdělávat v oblasti podpory Zelená úsporám. Proto navštěvujeme semináře organizované Státním fondem životního prostředí nebo ekologickým institutem Veronica, s tématikou Zelená úsporám.

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění
• Celkové zateplení
• Dílčí zateplení

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
• Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla
• Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
do novostaveb
• Instalace solárně-termických kolektorů

Jak je možné žádat

1. Najděte si odborníka na zpracování projektu
2. Vyberte si dodavatele a výrobek
3. Vyplňte žádost o podporu
4. S vyplněnými formuláři přijďte na krajské pracoviště SFŽP, či do banky
5. Vyrozumí Vás o poskytnutí podpory
6. Prokažte ukončení realizace opatření
7. Uzavřete Smlouvu

(zdroj www.zelenausporam.cz)

Formuláře ke stažení:
Všechny dokumenty
Obecné dokumenty
Veřejné budovy – dokumenty ke stažení
Dokumenty pro žadatele
Dokumenty pro výrobce a dodavatele
Přílohy žádosti pro výrobce
Veřejná podpora – dokumenty ke stažení
Archiv dokumentů

Více informací získáte na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí www.zelenausporam.cz
Online kalkulačka úspor a dotací: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-zelena-usporam-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci